Thông báo về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quyết định 727- QĐ/QU ngày 21/6/2019 của ban thường vụ Quận ủy về quy định khung tiểu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Quận Hoàn Kiếm
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 371
Tháng 08 : 4.956